وب سایت مرکز گردشگری و رزرواسیون آی آر هتل IrHotel با بیش از 5 سال سابقه در زمینه رزرو هتل و هتل آپارتمان مشهد
رزرو هتلهتل های مشهد

هتل های مشهد | رزرو هتل مشهد

امروزه زائرین گرانقدر حرم مطهر امام رضا ع برای سفر به مشهد مقدس پایتخت معنوی ایران قبل از حضور در این شهر به فکر تهیه کردن مکان هستند. هتل ها و هتل آپارتمان مشهد مکان هایی هستند که از پیش توسط زائرین رزرو می شوند.شرکت آی آر هتل این افتخار را دارد که از پیش هتل آپارتمان مشهد را جهت رفاه حال زائرین رزرو نماید.این شرکت وظیفه خود می داند که هتل آپارتمان مشهد را با بهترین نرخ و پایین تر از نرخ اصلی هتل در اختیار زائرین گرانقدر قرار دهد.
 • هتل تهران مشهد 25٪ تخفیف

  هتل تهران مشهد

  هتل تهران مشهدهتل تهران مشهدهتل تهران مشهدهتل تهران مشهدهتل تهران مشهد

  نزدیکی به حرم : 10 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 116,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا 8
 • هتل درویشی مشهد 25٪ تخفیف

  هتل درویشی مشهد

  هتل درویشی مشهدهتل درویشی مشهدهتل درویشی مشهدهتل درویشی مشهدهتل درویشی مشهد

  نزدیکی به حرم : 15 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 256,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - بین امام رضا 24 و 26
 • هتل هلیا مشهد 20٪ تخفیف

  هتل هلیا مشهد

  هتل هلیا مشهدهتل هلیا مشهدهتل هلیا مشهدهتل هلیا مشهدهتل هلیا مشهد

  نزدیکی به حرم : 10 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 116,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا 8
 • هتل سیمرغ مشهد 35٪ تخفیف

  هتل سیمرغ مشهد

  هتل سیمرغ مشهدهتل سیمرغ مشهدهتل سیمرغ مشهدهتل سیمرغ مشهدهتل سیمرغ مشهد

  نزدیکی به حرم : 25 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 150,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - میدان 17 شهریور - نبش تقاطع صدر
 • هتل مدائن مشهد 25٪ تخفیف

  هتل مدائن مشهد

  هتل مدائن مشهدهتل مدائن مشهدهتل مدائن مشهدهتل مدائن مشهدهتل مدائن مشهد

  نزدیکی به حرم : 15 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 107,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خيابان امام رضا - نبش امام رضا 7
 • هتل اطلس مشهد 35٪ تخفیف

  هتل اطلس مشهد

  هتل اطلس مشهدهتل اطلس مشهدهتل اطلس مشهدهتل اطلس مشهدهتل اطلس مشهد

  نزدیکی به حرم : 2 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 116,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد ، میدان بیت المقدس
 • هتل الماس مشهد 35٪ تخفیف

  هتل الماس مشهد

  هتل الماس مشهدهتل الماس مشهدهتل الماس مشهدهتل الماس مشهدهتل الماس مشهد

  نزدیکی به حرم : 20 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 180,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا 8
 • هتل فردوس مشهد 35٪ تخفیف

  هتل فردوس مشهد

  هتل فردوس مشهدهتل فردوس مشهدهتل فردوس مشهدهتل فردوس مشهدهتل فردوس مشهد

  نزدیکی به حرم : 8 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 219,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خيابان امام رضا - نبش امام رضا 8
 • هتل جواد مشهد 35٪ تخفیف

  هتل جواد مشهد

  هتل جواد مشهدهتل جواد مشهدهتل جواد مشهدهتل جواد مشهدهتل جواد مشهد

  نزدیکی به حرم : 5 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 310,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - امام رضا 3
 • هتل تارا مشهد 30٪ تخفیف

  هتل تارا مشهد

  هتل تارا مشهدهتل تارا مشهدهتل تارا مشهدهتل تارا مشهدهتل تارا مشهد

  نزدیکی به حرم : 10 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 121,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان شیرازی - بین شیرازی 17 و 19
 • هتل سی نور مشهد 20٪ تخفیف

  هتل سی نور مشهد

  هتل سی نور مشهدهتل سی نور مشهدهتل سی نور مشهدهتل سی نور مشهدهتل سی نور مشهد

  نزدیکی به حرم : 10 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 140,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان هفده شهریور - بین هفده شهریور 2 و 2/2 (نبش دانش شرقی)
 • هتل پارمیدا مشهد 35٪ تخفیف

  هتل پارمیدا مشهد

  هتل پارمیدا مشهدهتل پارمیدا مشهدهتل پارمیدا مشهدهتل پارمیدا مشهدهتل پارمیدا مشهد

  نزدیکی به حرم : 15 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 145,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - خیابان امام رضا 24
 • هتل مشهد مشهد 15٪ تخفیف

  هتل مشهد مشهد

  هتل مشهد مشهدهتل مشهد مشهدهتل مشهد مشهدهتل مشهد مشهدهتل مشهد مشهد

  نزدیکی به حرم : 5 دقیقه

  قیمت کل برای 1 شب از 214,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - بین امام رضا 1 و 3
 • هتل کیان مشهد 35٪ تخفیف

  هتل کیان مشهد

  هتل کیان مشهدهتل کیان مشهدهتل کیان مشهدهتل کیان مشهدهتل کیان مشهد

  نزدیکی به حرم : 5 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 210,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 2
 • هتل مدینه الرضا مشهد 35٪ تخفیف

  هتل مدینه الرضا مشهد

  هتل مدینه الرضا مشهدهتل مدینه الرضا مشهدهتل مدینه الرضا مشهدهتل مدینه الرضا مشهدهتل مدینه الرضا مشهد

  نزدیکی به حرم : 8 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 390,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان شیرازی - نبش شارستان رضوی
 • هتل زیتون مشهد 35٪ تخفیف

  هتل زیتون مشهد

  هتل زیتون مشهدهتل زیتون مشهدهتل زیتون مشهدهتل زیتون مشهدهتل زیتون مشهد

  نزدیکی به حرم : 15 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 90,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان پاسداران - جنب سینما قدس
 • هتل ارگ مشهد 25٪ تخفیف

  هتل ارگ مشهد

  هتل ارگ مشهدهتل ارگ مشهدهتل ارگ مشهدهتل ارگ مشهدهتل ارگ مشهد

  نزدیکی به حرم : 10 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 75,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 11
 • هتل آزادی مشهد 20٪ تخفیف

  هتل آزادی مشهد

  هتل آزادی مشهدهتل آزادی مشهدهتل آزادی مشهدهتل آزادی مشهدهتل آزادی مشهد

  نزدیکی به حرم : 10 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 116,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، خیابان آیت الله بهجت
 • هتل الغدیر مشهد 35٪ تخفیف

  هتل الغدیر مشهد

  هتل الغدیر مشهدهتل الغدیر مشهدهتل الغدیر مشهدهتل الغدیر مشهدهتل الغدیر مشهد

  نزدیکی به حرم : 5 دقیقه

  قیمت کل برای 1 شب از 65,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - چهارراه شهدا - ابتدای خيابان بهجت
 • هتل انقلاب مشهد 25٪ تخفیف

  هتل انقلاب مشهد

  هتل انقلاب مشهدهتل انقلاب مشهدهتل انقلاب مشهدهتل انقلاب مشهدهتل انقلاب مشهد

  نزدیکی به حرم : 10 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 145,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا 8
 • هتل کوثر مشهد 25٪ تخفیف

  هتل کوثر مشهد

  هتل کوثر مشهدهتل کوثر مشهدهتل کوثر مشهدهتل کوثر مشهدهتل کوثر مشهد

  نزدیکی به حرم : 5 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 130,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - میدان بیت المقدس - ضلع شمالی بازار رضا
 • هتل آتی مشهد 20٪ تخفیف

  هتل آتی مشهد

  هتل آتی مشهدهتل آتی مشهدهتل آتی مشهدهتل آتی مشهدهتل آتی مشهد

  نزدیکی به حرم : 15 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 80,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - امام رضا 32 - نبش چهارراه دوم
 • هتل الوند مشهد 30٪ تخفیف

  هتل الوند مشهد

  هتل الوند مشهدهتل الوند مشهدهتل الوند مشهدهتل الوند مشهدهتل الوند مشهد

  نزدیکی به حرم : 15 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 90,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - چهارراه اول سمت راست
 • هتل توس مشهد 30٪ تخفیف

  هتل توس مشهد

  هتل توس مشهدهتل توس مشهدهتل توس مشهدهتل توس مشهدهتل توس مشهد

  نزدیکی به حرم : 5 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 300,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - ابتدای خیابان شیرازی - جنب مجتمع ونک
 • هتل رضویه مشهد 25٪ تخفیف

  هتل رضویه مشهد

  هتل رضویه مشهدهتل رضویه مشهدهتل رضویه مشهدهتل رضویه مشهدهتل رضویه مشهد

  نزدیکی به حرم : 5 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 145,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - میدان بیت المقدس - جنب بازار رضا
 • هتل هاترا مشهد 40٪ تخفیف

  هتل هاترا مشهد

  هتل هاترا مشهدهتل هاترا مشهدهتل هاترا مشهدهتل هاترا مشهدهتل هاترا مشهد

  نزدیکی به حرم : 15 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 75,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - دانش غربی - کوچه سرشور - نبش سرشور ۳۷
 • هتل اترک مشهد 35٪ تخفیف

  هتل اترک مشهد

  هتل اترک مشهدهتل اترک مشهدهتل اترک مشهدهتل اترک مشهدهتل اترک مشهد

  نزدیکی به حرم : 2 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 210,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - میدان بیت المقدس
 • هتل قصر مشهد 30٪ تخفیف

  هتل قصر مشهد

  هتل قصر مشهدهتل قصر مشهدهتل قصر مشهدهتل قصر مشهدهتل قصر مشهد

  نزدیکی به حرم : 15 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 200,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا 16
 • هتل کیانا مشهد 25٪ تخفیف

  هتل کیانا مشهد

  هتل کیانا مشهدهتل کیانا مشهدهتل کیانا مشهدهتل کیانا مشهدهتل کیانا مشهد

  نزدیکی به حرم : 5 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 230,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 2 - کوچه کربلا
 • هتل بهارستان مشهد 30٪ تخفیف

  هتل بهارستان مشهد

  هتل بهارستان مشهدهتل بهارستان مشهدهتل بهارستان مشهدهتل بهارستان مشهدهتل بهارستان مشهد

  نزدیکی به حرم : 15 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 120,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - نبش امام خمینی 68
 • هتل توریست توس مشهد 25٪ تخفیف

  هتل توریست توس مشهد

  هتل توریست توس مشهدهتل توریست توس مشهدهتل توریست توس مشهدهتل توریست توس مشهدهتل توریست توس مشهد

  نزدیکی به حرم : 30 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 250,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد، بزرگراه آسیایی
 • هتل جواهری مشهد 20٪ تخفیف

  هتل جواهری مشهد

  هتل جواهری مشهدهتل جواهری مشهدهتل جواهری مشهدهتل جواهری مشهدهتل جواهری مشهد

  نزدیکی به حرم : 5 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 125,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - نبش امام رضا 6
 • هتل همراز مشهد 35٪ تخفیف

  هتل همراز مشهد

  هتل همراز مشهدهتل همراز مشهدهتل همراز مشهدهتل همراز مشهدهتل همراز مشهد

  نزدیکی به حرم : 2 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 100,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - میدان هفده شهريور - خيابان عنصری شرقی - روبروی عنصری 3، پلاک 62
 • هتل قصر نیلی مشهد 35٪ تخفیف

  هتل قصر نیلی مشهد

  هتل قصر نیلی مشهدهتل قصر نیلی مشهدهتل قصر نیلی مشهدهتل قصر نیلی مشهدهتل قصر نیلی مشهد

  نزدیکی به حرم : 10 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 120,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - چهارراه آخوند خراسانی - آخوند خراسانی 12
 • هتل مرمر مشهد 30٪ تخفیف

  هتل مرمر مشهد

  هتل مرمر مشهدهتل مرمر مشهدهتل مرمر مشهدهتل مرمر مشهدهتل مرمر مشهد

  نزدیکی به حرم : 10 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 110,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 8 - نبش چهارراه سوم
 • هتل فانوس دریا مشهد 10٪ تخفیف

  هتل فانوس دریا مشهد

  هتل فانوس دریا مشهدهتل فانوس دریا مشهدهتل فانوس دریا مشهدهتل فانوس دریا مشهدهتل فانوس دریا مشهد

  نزدیکی به حرم : 10 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 85,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد , حاشیه خیابان امام رضا , روبروی پمپ بنزین
 • هتل عرش مشهد 20٪ تخفیف

  هتل عرش مشهد

  هتل عرش مشهدهتل عرش مشهدهتل عرش مشهدهتل عرش مشهدهتل عرش مشهد

  نزدیکی به حرم : 10 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 160,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , چهارراه دانش , دانش غربی , خیابان کامیاب
 • هتل رازی مشهد 20٪ تخفیف

  هتل رازی مشهد

  هتل رازی مشهدهتل رازی مشهدهتل رازی مشهدهتل رازی مشهدهتل رازی مشهد

  نزدیکی به حرم : 20 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 60,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد , میدان ده دی , ابتدای خیابان رازی
 • هتل دیپلمات مشهد 25٪ تخفیف

  هتل دیپلمات مشهد

  هتل دیپلمات مشهدهتل دیپلمات مشهدهتل دیپلمات مشهدهتل دیپلمات مشهدهتل دیپلمات مشهد

  نزدیکی به حرم : 20 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 140,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد , میدان راه آهن , ابتدای بلوار شهید کامیاب , نبش شهید کامیاب 32
 • هتل حافظ مشهد 30٪ تخفیف

  هتل حافظ مشهد

  هتل حافظ مشهدهتل حافظ مشهدهتل حافظ مشهدهتل حافظ مشهدهتل حافظ مشهد

  نزدیکی به حرم : 5 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 170,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد , خیابان خسروی نو , نبش اندرزگو 14
 • هتل نور مشهد 20٪ تخفیف

  هتل نور مشهد

  هتل نور مشهدهتل نور مشهدهتل نور مشهدهتل نور مشهدهتل نور مشهد

  نزدیکی به حرم : 10 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 140,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد , میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو , نبش شهیداندرزگو 17
 • هتل مینو مشهد 35٪ تخفیف

  هتل مینو مشهد

  هتل مینو مشهدهتل مینو مشهدهتل مینو مشهدهتل مینو مشهدهتل مینو مشهد

  نزدیکی به حرم : 15 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 215,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد , خيابان امام رضا (ع) , بين امام رضا 16 و 18
 • هتل ایران مشهد 35٪ تخفیف

  هتل ایران مشهد

  هتل ایران مشهدهتل ایران مشهدهتل ایران مشهدهتل ایران مشهدهتل ایران مشهد

  نزدیکی به حرم : 5 دقیقه 

  قیمت کل برای 1 شب از 135,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا 8
 • هتل عماد مشهد 25٪ تخفیف

  هتل عماد مشهد

  هتل عماد مشهدهتل عماد مشهدهتل عماد مشهدهتل عماد مشهدهتل عماد مشهد

  نزدیکی به حرم : 15 دقیقه

  قیمت کل برای 1 شب از 150,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد , میدان طبرسی , خیابان نوغان
 • هتل خیام مشهد 30٪ تخفیف

  هتل خیام مشهد

  هتل خیام مشهدهتل خیام مشهدهتل خیام مشهدهتل خیام مشهدهتل خیام مشهد

  نزدیکی به حرم : 10 دقیقه

  قیمت کل برای 1 شب از 80,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد , بین میدان شهدا و چهار راه شهدا , شیرازی 20
 • هتل کارن مشهد 65٪ تخفیف

  هتل کارن مشهد

  هتل کارن مشهدهتل کارن مشهدهتل کارن مشهدهتل کارن مشهدهتل کارن مشهدهتل کارن مشهد

  نزدیکی به حرم : 8 دقیقه

  قیمت کل برای 1 شب از 80,000 تومان اطلاعات
  آدرس : مشهد , خیابان امام رضا 8
jtemplate.ru - free extensions Joomla