وب سایت مرکز گردشگری و رزرواسیون آی آر هتل IrHotel با بیش از 5 سال سابقه در زمینه رزرو هتل و هتل آپارتمان مشهد
رزرو هتلهتل آپارتمان مشهد

مجموعه پیشنهادی

تبسم مشهد شروع قیمت از نفری 45 هزار تومان اطلاعات بیشتر
هتل آپارتمان تبسم مشهد هتل آپارتمان تبسم مشهد 75٪ تخفیف
درجه کیفیت : عالی

هتل آپارتمان پیشنهادی

هتل آپارتمان بارانا شروع قیمت از نفری 25 هزار تومان اطلاعات بیشتر
هتل آپارتمان بارانا مشهد هتل آپارتمان بارانا مشهد 70٪ تخفیف
درجه : خیلی خوب

هتل آپارتمان مشهد

هتل آپارتمان مشهد 75٪ تخفیف

همتا مشهد

درجه کیفیت : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 4 دقیقه پیاده

قیمت کل برای 1 شب از 35,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 3
هتل آپارتمان مشهد 60٪ تخفیف

هتل آپارتمان کیش بافان مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 6 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 40,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 8
هتل آپارتمان مشهد 65٪ تخفیف

هتل آپارتمان نوساز مشهدالرضا

درجه کیفیت هتل آپارتمان : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 4 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 50,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان اندرزگو - اندرزگو 2
هتل آپارتمان مشهد 70٪ تخفیف

هتل آپارتمان سارینا مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 7 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 40,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 5
هتل آپارتمان مشهد 75٪ تخفیف

تبسم مشهد

درجه کیفیت مجموعه : عالی

نزدیکی به حرم : 3 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 50,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 3
هتل آپارتمان مشهد 60٪ تخفیف

هتل آپارتمان دیدار مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : عالی

نزدیکی به حرم : 6 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 55,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 8
هتل آپارتمان مشهد 70٪ تخفیف

هتل آپارتمان تابش مشهد

درجه کیفیت : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 10 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 40,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - چهار راه دانش
هتل آپارتمان مشهد 75٪ تخفیف

بارانا مشهد

درجه کیفیت : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 7 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 30,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 5
هتل آپارتمان مشهد 65٪ تخفیف

هتل آپارتمان گلچین مشهد

درجه کیفیت : خوب

نزدیکی به حرم : 10 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 45,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - دانش غربی 7
هتل آپارتمان مشهد 65٪ تخفیف

هتل آپارتمان قصر شمس مشهد

درجه کیفیت : متوسط

نزدیکی به حرم : 8 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 45,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 8
هتل آپارتمان مشهد 60٪ تخفیف

هتل آپارتمان حامی مشهد

درجه کیفیت : خوب

نزدیکی به حرم : 15 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 40,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 27
هتل آپارتمان مشهد 60٪ تخفیف

هتل آپارتمان درویش مشهد

درجه کیفیت : خوب

نزدیکی به حرم : 8 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 40,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 5
هتل آپارتمان مشهد 33٪ تخفیف

هتل آپارتمان نور مشهد

درجه کیفیت : عالی

نزدیکی به حرم : 5 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 48,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 5
هتل آپارتمان مشهد 35٪ تخفیف

هتل آپارتمان نور نجف مشهد

درجه کیفیت : عالی

نزدیکی به حرم : 4 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 90,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - مشهد - خیابان شهید اندرزگو 17
هتل آپارتمان مشهد 15٪ تخفیف

هتل آپارتمان پاپیروس مشهد

درجه کیفیت : خوب

نزدیکی به حرم : 15 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 80,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 19
هتل آپارتمان مشهد 35٪ تخفیف

هتل آپارتمان عمارت مشهد

درجه کیفیت : خوب

نزدیکی به حرم : 10 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 70,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 16
هتل آپارتمان مشهد 60٪ تخفیف

هتل آپارتمان نیکا مشهد

درجه کیفیت : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 5 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 75,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - دانش شرقی 8
هتل آپارتمان مشهد 60٪ تخفیف

هتل آپارتمان مارین مشهد

درجه کیفیت : خوب

نزدیکی به حرم : 10 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 70,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان خسروی نو - سرشور 28
هتل آپارتمان مشهد 45٪ تخفیف

هتل آپارتمان ایوان مشهد

درجه کیفیت : خوب

نزدیکی به حرم : 6 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 75,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 10 بعد از تقاطع اول
هتل آپارتمان مشهد 30٪ تخفیف

هتل آپارتمان معین درباری مشهد

درجه کیفیت : خوب

نزدیکی به حرم : 15 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 80,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 19
هتل آپارتمان مشهد 26٪ تخفیف

هتل آپارتمان ترنم مشهد

درجه کیفیت : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 10 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 90,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 1
هتل آپارتمان مشهد 40٪ تخفیف

هتل آپارتمان اقامت مشهد

درجه کیفیت : متوسط

نزدیکی به حرم : 8 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 42,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان شیرازی 17
هتل آپارتمان مشهد 20٪ تخفیف

هتل آپارتمان ستارگان مشهد

درجه کیفیت : عالی

نزدیکی به حرم : 15 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 100,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - انتهای خیابان امام رضا 5 - کوچه شهید نباتی
هتل آپارتمان مشهد 35٪ تخفیف

هتل آپارتمان یلدا مشهد

درجه کیفیت : خوب

نزدیکی به حرم : 15 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 80,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - بین عنصری 11 و 13
هتل آپارتمان مشهد 42٪ تخفیف

هتل آپارتمان مهستان مشهد

درجه کیفیت : عالی

نزدیکی به حرم : 10 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 160,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 6
هتل آپارتمان مشهد 25٪ تخفیف

هتل آپارتمان پرنیان مشهد

درجه کیفیت : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 10 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 250,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خيابان امام رضا - خيابان دانش شرقی
هتل آپارتمان مشهد 20٪ تخفیف

هتل آپارتمان پرکوک مشهد

درجه کیفیت : خوب

نزدیکی به حرم : 5 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 140,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان آیت الله بهجت
هتل آپارتمان مشهد 20٪ تخفیف

هتل آپارتمان جمکران مشهد

درجه کیفیت : خوب

نزدیکی به حرم : 15 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 90,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 3
هتل آپارتمان مشهد 30٪ تخفیف

هتل آپارتمان شباهنگ مشهد

درجه کیفیت : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 5 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 80,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 5
هتل آپارتمان مشهد 20٪ تخفیف

هتل آپارتمان پایتخت مشهد

درجه کیفیت : خوب

نزدیکی به حرم : 2 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 140,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 1
صفحه1 از3
امروزه زائرین گرانقدر حرم مطهر امام رضا ع برای سفر به مشهد مقدس پایتخت معنوی ایران قبل از حضور در این شهر به فکر تهیه کردن مکان هستند. هتل ها و هتل آپارتمان مشهد مکان هایی هستند که از پیش توسط زائرین رزرو می شوند.شرکت آی آر هتل این افتخار را دارد که از پیش هتل آپارتمان مشهد را جهت رفاه حال زائرین رزرو نماید.این شرکت وظیفه خود می داند که هتل آپارتمان مشهد را با بهترین نرخ و پایین تر از نرخ اصلی هتل در اختیار زائرین گرانقدر قرار دهد.

مقالات بلاگ هتل آپارتمان مشهد

jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla